Frågor och svar

Kan ReStair® användas till alla trappor?

Förutsättningen för att använda ReStair® är dels att trappan inte har funktionella problem, dels att den har sidomonterade vanger (dvs att stegens kortändar döljs av ett sidostycke).

Kan jag montera ReStair® själv?

Om du är en någorlunda van gör-det-självare är det troligt att du ska kunna montera ReStair® med gott resultat. Ta god tid på dig och använd bra verktyg.

Vilka verktyg behöver jag?

För att överföra trappstegens form till ReStair®-skivan innan tillkapning rekommenderar vi användande av en trappkompass. Den kan beställas av oss. Du behöver också en vass såg/sågklinga och patronspruta.

Kan ReStair® användas i kombination med att göra min öppna trappa tät?

Ja. Men du behöver även köpa ett sättstegskit av oss. Detta krävs för att ge sättstegen tillräcklig stabilitet då sättstegen i ReStair®-systemet är avsedda att limmas på ett befintligt sättsteg.

Kan ReStair® slipas?

Ja. Materialet är tillräckligt tjockt för att klara minst en slipning. Tänk dock på att efter slipning krävs ny ytbehandling.

Hur många steg räcker en skiva till?

ReStair®-skivorna levereras i förpackningar om 2 st. Varje skiva räcker vanligen till två steg. Speciella och snedskurna steg med större djup kan dock i vissa lägen kräva en egen skiva. Tänk på att ReStair® finns i flera längder och två snedskurna steg kan enklare placeras ut på en längre skiva. Vi kan leverera skivorna i 1-pack om det skulle behövas.

Måste jag foga med silikon efteråt?

Ja. För att få steget på plats krävs en passmån om ca 1-2 mm. Denna springa är så liten att den knappt är synlig. Dock finns risk att smuts kryper ner vilket kan skapa problem på sikt. Vi rekommenderar därför att du fogar med silikon.

Hur gör jag med undersidan av trappstegen?

Om du har en trappa med synlig undersida så målas stegens undersida lämpligen i samma färg som vangerna. Tänk på att måla innan du monterar ReStair®!

Kan jag samtidigt byta räcke och handledare?

Att byta handledare är enkelt. Vi erbjuder handledare i matchande träslag. Om du samtidigt vill byta räcket i trappan och runt valvkantsräcket så rekommenderar vi att du istället överväger en helt ny trappa då detta sannolikt inte blir dyrare - för inspiration se vår webbplats med nya trappor på www.dromtrappor.se.

Är det någon skillnad på ek och ask?

Ek och Ask är bägge hårda träslag. Vilket du väljer är en smakfråga, tänk på att matcha golvmaterialet om möjligt.

Vad betyder uttrycken "öppen trappa" och "tät trappa"?

En öppen trappa saknar vertikala skivor mellan stegen, så kallade sättsteg. En öppen trappa kan du alltså se "rakt igenom". En tät trappa är med andra ord motsatsen - den har sättsteg.

Vilket underhåll behöver min renoverade trappa?

Trappor som är obehandlade måste behandlas. Oljade trappor behöver oljas in med jämna mellanrum, skötselanvisning medföljer leveransen. Tänk också på att trappor av många olika skäl inte tycker om vatten. Använd torra städmetoder så långt som möjligt och en lätt fuktad trasa vid behov. Gå om möjligt inte i trappan med skor - sand och grus kan följa med och orsaka onödigt slitage.

Påverkar ReStair® säkerheten i min trappa?

Vi har utformat ReStair® på ett sådant sätt att den inte ska inverka negativt på trappans säkerhet. Ett tydligt exempel på detta är att skivornas tjocklek anpassats för att du inte ska få problem med avvikande steghöjd i trappans start och slut. Att undvika avvikande steghöjder är viktigt då detta är en vanlig och välkänd orsak till snubbelolyckor.

Finns det några garantier på produkten?

Vi lämnar två års garanti på materialet. Vid försäljning till konsument gäller konsumentköplagen och vid försäljning till näringsidkare tillämpas ABM07.