Sättsteg

Sättsteg finns i samma material som stegen och dessutom i vitmålad MDF. Tänk på att sättstegsskivorna är tunna och avsedda att monteras mot ett befintligt sättsteg. Du kan alltså inte bygga om en öppen trappa till tät enbart med dessa skivor.. Skivan är 170mm hög och räcker till ett sättsteg/skiva.

Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma

Sättsteget är den lodräta skivan mellan planstegen i en tät trappa.

Relaterade produkter