Renovera eller byta trappa?

En renoverad trappa kan se ut som ny. Men om du istället väljer att byta trappa så får du samtidigt andra möjligheter – till exempel att ändra planlösningen. En helt ny trappa behöver inte heller alltid vara dyrare än en renovering. Vi ger dig råden du behöver!

Vill man ändra planlösningen eller byta modell på trappan så rekommenderar vi att man
byter trappan istället för att renovera den. Vill man dessutom byta räcken, handledare och valvkantsräcken så är det ofta ekonomiskt fördelaktigt att titta på en helt ny trappa

Tänk igenom ditt motiv!

För de flesta som vill renovera sin trappa är det trappans utseende som är utgångspunkten. Trappan kan vara lite skamfilad efter många års bruk eller helt enkelt kännas omodern. Den kan också vara skadad eller ha funktionella problem – till exempel knarr och lösa steg.

Funktionella problem kan sällan åtgärdas enbart med en enkel trapprenovering. Sådana måste åtgärdas innan ReStair® monteras. Om du däremot bara vill få en väl fungerande men sliten trappa vacker igen så kan en trapprenovering vara rätt för dig.

Oavsett vilket motiv du har att tänka på trapprenovering bör du ställa en renovering mot att istället byta trappan. Det ger dig ytterligare ett antal möjligheter.

Trappbyte

Att byta trappan kan verka skrämmande och onödigt dyrt, men detta är värt att överväga:

  • Du kan samtidigt byta planlösning
  • Underlättar målning / tapetsering vid trappan
  • Du kan välja trappa med annan design
  • Behöver inte nödvändigtvis bli mycket dyrare
  • Fler valmöjligheter – träslag m.m.
  • Eventuella problem som knarr försvinner

Tänk på att hantverkarkostnaderna för både renovering av trappa och installation av ny trappa kan berättiga dig till ROT-avdrag. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

En ekonomisk fråga?

Tvärtemot vad man kan tro så är det inte alltid billigare att renovera än att byta hela trappan. Utöver materialkostnaden för renoveringssatsen tillkommer kostnad för lim, spackel och färg. Dessutom tillkommer hantverkarkostnader om du inte tänkt göra arbetet själv.

Kostnaden för en trapprenovering är alltså ofta men inte alltid lägre än priset på en ny trappa. Det kan beskrivas med den här figuren:

Om du känner dig osäker på vilket val som är rätt för dig, prata med någon av våra återförsäljare. Du kan också besöka dromtrappor.se där du hittar alla våra nya trappor för att få inspiration så att du känner dig trygg i ditt val.

Väljer du ReStair® för att renovera din trappa ska du veta att vi tillverkar våra trapprenoveringssatser med samma stolthet som vi tillverkar våra nya trappor. Och vi är glada över att få vara med och göra din gamla trappa som ny igen!